wydarzeniaSpotkanie edukacyjne ,,Wskazanie roli profilaktyki w zapobieganiu chorobom kobiecym”


Pomimo postępu dokonującego się w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów złośliwych, wyniki terapii są niewystarczające. Aspekt zapobiegania i leczenia nowotworów złośliwych jest kluczowym problemem zdrowia publicznego w Polsce i stanowi ogromne wyzwanie dla systemu opieki medycznej. Ponad 1/4 zgonów mężczyzn i ponad 45% zgonów wśród kobiet w wieku 20 –64 lat to zgony spowodowane przez nowotwory.  Doskonałą metodą walki z nowotworami jest profilaktyka. Poprzez wprowadzenie działań prewencyjnych możliwe jest zredukowanie ryzyka występowania raka szyjki macicy, jajnika, endometrium oraz raka piersi.

Mając na celu edukację zdrowotną, 17 kwietnia  2016 roku w naszej szkole, odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem  ,,Wskazanie roli profilaktyki w zapobieganiu chorobom kobiecym (nowotwory narządów kobiecych)". Spotkanie to zorganizowały  Marta Frąckowiak i Joanna Cześniakowska.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

1. Nowotwory narządów kobiecych.

2. Zachorowalność i śmiertelność na nowotwory kobiece.

3. Profilaktyka nowotworów kobiecych - rodzaje programów profilaktycznych i metody diagnostyczne.

4. Samobadanie piersi.

Na koniec wykładu słuchacze mieli możliwość zadawania pytań.

Organizatorki spotkania edukacyjnego serdecznie dziękują wszystkim za udział.