wydarzeniaW „Medyku” o problemach pacjentów z cukrzycą


   W związku z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży tematem cukrzycy na zajęciach z teorii opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, kontynuowano rozpoczęty podczas konferencji naukowo-szkoleniowej temat. Pani Monika Kurzawa na lekcję  zaprosiła Panią Beatę Pawlak pielęgniarkę z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad pacjentami z cukrzycą. Pana Tomasza Błaszko pacjenta  ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy na temat cukrzycy oraz problemów osób stosujących insulinę.

   Warsztaty rozpoczęły się od  szczegółowego wyjaśnienia terminu  insulina, jej  rodzajów oraz miejsca podawania. Uczestnicy spotkania  zostali zapoznaniz algorytmem podawania insuliny. Następnie przeprowadzone zostały  ćwiczenia dotyczące  miejsc i procedury podawania insuliny. Młodzież miała też okazję do poznania różnego rodzaju sprzętu, akcesoriów niezbędnych  w sprawowaniu opieki nad pacjentem z cukrzycą.

   Zaproszony gość pokazał jakiego rodzaju urządzenia medyczne i akcesoria musi nosić przy sobie, jak się zachować w przypadku hipoglikemii. Podzielił się z uczniami swoim doświadczeniem, opowiedział  w jaki sposób musiał radzić sobie  po wyjściu ze szpitala, w jaki sposób koryguje  dawki insuliny w środowisku domowym. Kolejnym etapem warsztatów  była dyskusja.

   Warsztaty w znaczny sposób wzbogaciły słuchaczy na temat cukrzycy,  intensywnej insulinoterapii oraz opieki nad pacjentem.