wydarzeniaDzień Edukacji Narodowej


W Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, 15 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Uroczysty apel odbył się w auli szkoły, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początek został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Majewska. Przekazała pracownikom oświaty serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznani za pełną zaangażowania działalność w procesie kształcenia i wychowania słuchaczy. Pracownikom Administracji i Obsługi szkoły podziękowała za rzetelnie wykonywaną prace na rzecz słuchaczy i szkoły, za osobiste zaangażowanie, które gwarantuje dobre funkcjonowanie placówki.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przypomniano w jakich okolicznościach powstała Komisja Edukacji Narodowej, cytowano słowa znanych postaci, recytowano wiersze, składano życzenia. Całość uświetnił występ muzyczny słuchaczy naszej szkoły.