wydarzeniaApel z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się 13 października. Pani Dyrektor Urszula Majewska przekazała pracownikom oświaty serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznani za pełną zaangażowania działalność w procesie kształcenia i wychowania słuchaczy. Pracownikom administracji i obsługi szkoły podziękowała za rzetelnie wykonywaną prace na rzecz słuchaczy i szkoły, za osobiste zaangażowanie, które gwarantuje dobre funkcjonowanie placówki.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, wszyscy zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu słuchaczy naszej szkoły. Były podziękowania życzenia i kwiaty.