wydarzeniaDzień Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, zorganizowana została uroczystość, w czasie której uczniowie składali podziękowania i życzenia nauczycielom oraz pracownikom.

Pani Dyrektor Urszula Majewska przekazała pracownikom oświaty serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznani za pełną zaangażowania działalność w procesie kształcenia i wychowania słuchaczy.

Pracownikom Administracji i Obsługi szkoły podziękowała za rzetelnie wykonywaną prace na rzecz słuchaczy i szkoły, za osobiste zaangażowanie, które gwarantuje dobre funkcjonowanie placówki.

Wszystkim pracownikom Pani Dyrektor życzyła wytrwałości w pełnieniu swojej misji, aby kolejne lata były obfite w sukcesy.

W czasie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora.

Na zakończenie wysłuchaliśmy utworów muzycznych w wykonaniu słuchaczy z kierunków Opiekunka Dziecięca oraz Ratownik Medyczny.