wydarzeniaUroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się 12 października. W czasie uroczystości uczniowie składali podziękowania i życzenia nauczycielom oraz pracownikom.

Pani Dyrektor Urszula Majewska przekazała pracownikom oświaty serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznani za pełną zaangażowania działalność w procesie kształcenia i wychowania słuchaczy.

Pracownikom Administracji i Obsługi szkoły podziękowała za rzetelnie wykonywaną prace na rzecz słuchaczy i szkoły, za osobiste zaangażowanie, które gwarantuje dobre funkcjonowanie placówki.

W czasie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora.

Na zakończenie akademii uczniowie złożyli podziękowania i życzenia oraz wręczyli wszystkim pracownikom szkoły kwiaty.