wydarzenia



Uroczysty apel z okazji święta Edukacji Narodowej


     Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r., pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.

     13 października w „Medyku” odbył się uroczysty apel z okazji święta Edukacji Narodowej. W części oficjalnej Pani dyrektor Urszula Majewska przekazała pracownikom oświaty serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za pełną zaangażowania działalność w procesie kształcenia i wychowywania słuchaczy. Pracownikom administracji i obsługi centrum podziękowała za rzetelnie wykonywaną pracę na rzecz słuchaczy i szkoły oraz osobiste zaangażowanie. Wszystkim pracownikom życzyła aby kolejne lata pracy były satysfakcjonujące i obfite w sukcesy. W czasie uroczystości Pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora.

     W dalszej części apelu uczeń Bartosz Kaszubski wykonał utwory własnego autorstwa.

     Na zakończenie nauczycielom i wszystkim pracownikom centrum wręczone zostały kwiaty oraz życzenia przygotowane przez słuchaczy z wydziału terapii zajęciowej.