wydarzeniaDepresja - problem psychologiczny czy choroba


Problem depresji we współczesnym społeczeństwie był tematem Szkoleniowej Rady Pedagogicznej, która odbyła się 21 stycznia br. Wykład przeprowadził prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK.

Kadra pedagogiczna zapoznana została z najnowszymi danymi dotyczącymi występowania oraz nasilenia zjawiska depresji, informacjami dotyczącymi przyczyn występowania, charakteru objawów, a także sposobów leczenia. Wykład wzbogacił naszą wiedzę na temat depresji i pozwolił na weryfikację wiedzy już posiadanej na ten temat.