wydarzeniaSpotkanie edukacyjne


   Słuchacze „Medyka”,  16 stycznia 2016 roku uczestniczyli w seminarium pod hasłem „Zagrożenia związane  z dopalaczami”.  Wykład na temat składu, podziału oraz szkodliwości środków chemicznych zwanymi dopalaczami, przedstawiła mgr chemii Paulina Karaszewska, uczennica Centrum - kierunku technik farmaceutyczny. Głównym celem spotkania, było zwrócenie uwagi na szkodliwość tego typu używek.

   Po wykładzie dyskutowano na temat szkodliwego wpływu dopalaczy na zdrowie, a także zastanawiano się jaki program profilaktyki byłby najskuteczniejszy.

   W spotkaniu edukacyjnym udział wzięli słuchacze kierunków: technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, terapia zajęciowa oraz technik farmaceutyczny.

   Organizatorkami oraz opiekunkami wydarzenia były mgr Ewa Skoblewska i mgr Katarzyna Błoch.