wydarzeniaPalenie tytoniu - szkodliwość dla zdrowia


Dnia 9 grudnia br., słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z wydziały Opiekun Medyczny pod kierunkiem mgr Katarzyny Kłos zorganizowali prelekcję dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Tematem spotkania było „Palenie tytoniu - szkodliwość dla zdrowia”. Prelekcji wysłuchali z zaciekawieniem palący, jak również niepalący mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz pracownicy placówki.

Na końcu spotkania, słuchacze przeprowadzili test określający stopień uzależnienia oraz rozdali własnoręczne przygotowane ulotki informacyjne.