wydarzeniaŚwiatowy Dzień Chorego


Z okazji Światowego Dnia Chorego, Słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno Społecznej w Inowrocłowiu przygotowali spotkania z chorymi, które miały na celu zarówno uczczenie Tego Dnia jak i podzielenie się z chorymi ich radościami i smutkami. Część oficjalna wprowadziła nastrój nostalgii i wspomnień, natomiast część artystyczna, w której słuchacze recytowali wiersze i śpiewali piosenki pozwoliła zapomnieć o cierpieniu chorych i wywołała na ich twarzach uśmiech.

Należy nadmienić, że w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Inowrocławia pacjent Pan Andrzej, dołączył do występujących pięknie recytując wiersze, wywołując swoim występem powszechny aplauz.

Dzień ten zaakcentowano formą wizualną w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu poprzez wyeksponowanie Praw pacjenta i przygotowanie plakatu tematycznego.

Spotkania z okazji Dnia Chorego przygotowali:

  1. Nauczyciel mgr Longina Zagórska ze słuchaczami I roku Opiekun Medyczny, w Sanatorium „Kujawiak” w Inowrocławiu przy ul. Powstańców.
  2. Nauczyciel mgr Janina Niklas ze słuchaczami I roku Opiekun Medyczny w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego.
  3. Nauczyciel mgr Elżbieta Orzechowska ze słuchaczami I roku Technik Masażysta w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.