wydarzeniaDZIEŃ MEDYKA Pod hasłem „Dbaj o serce z Medykiem”


   Do chorób cywilizacyjnych, nazywanych również chorobami XXI wieku, zaliczamy schorzenia serca oraz układu krążenia. Z każdym rokiem wzrasta liczba zachorowań. Organizując tegoroczne obchody „Dnia Medyka” pod hasłem „Dbaj o serce z Medykiem”, społeczność Centrum zwróciła uwagę na ten problem. Organizatorzy, również metaforycznie ujęli temat, wiedząc jak ważny wpływ na zdrowe serce ma dobre samopoczucie. Zwrócili uwagę na znaczenie profilaktyki w walce z chorobami serca.

   Uczestnicy poznali specyfikę  kształcenia w zawodach medycznych i społecznych. Wzięli udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w pracowniach specjalistycznych. Podczas tegorocznego „Dnia Medyka” zaprezentowano młodzieży kierunki kształcenia. Tego dnia gościliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dzieci w wieku przedszkolnym.

   Tradycją Centrum w tym dniu jest prezentowanie pokazów udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Inowrocławski „Medyk” zrealizował bardzo ważne zadanie w zakresie edukacji w środowisku lokalnym.

   Wszystkim uczestnikom „Dnia Medyka” oraz całej społeczności szkolnej organizatorzy serdecznie dziękują.