wydarzeniaSzkolne dni ratownictwa


Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji kiedy trzeba będzie uratować komuś życie. Szkolenia i pokazy pierwszej pomocy mogą nam pomóc podjąć właściwe działania, adekwatne do sytuacji.

W auli Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej, w dniach od 6 do 8 grudnia br., odbyły się „SZKOLNE DNI RATOWNICTWA”, pod hasłem „Pierwsza pomoc - dar życia”.

Spotkania tego typu organizowane są systematycznie od wielu już lat wpisując się w tradycję szkoły. Jak rok rocznie słuchacze z wydziału Ratownik Medyczny przedstawili swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach w sytuacjach pozorowanych. Jednym z punktów pokazów było odegranie scenki pt.: „Kolizja rowerowa”, którą przygotowani słuchacze z wydziału Ratownik Medyczny „a”.

Słuchacze z wydziału Technik Masażysta zaprezentowali masaż relaksacyjny, który pozwoli na relaks po ciężkiej pracy. Natomiast słuchacze z wydziału Technik Farmaceutyczny przedstawili prezentację multimedialną pt.: „Dopalacze - zagrożenie zdrowia i życia”.

Uczestnictwo w „SZKOLNYCH DNIACH RATOWNICTWA” pozwala na zdobycie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gdzie jak wiadomo najważniejsze są pierwsze minuty.

W pokazach udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej oraz słuchacze naszej szkoły.