wydarzeniaCzas egzaminów


W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2008/2009 Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna zamieniła się w ośrodek egzaminacyjny.
Przed egzaminami nauczyciele przygotowywali słuchaczy przeprowadzając zajęcia fakultatywne, seminaria, wykłady mające na celu utrwalenie wymaganej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Dnia 15 czerwca br. w poniedziałek absolwenci z wydziałów: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta oraz terapeuta zajęciowy przystąpili do pierwszej części egzaminów - części pisemnej. Od wtorku do środy trwała część praktyczna egzaminu.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.