wydarzeniaCzas egzaminów


Od dnia 13 czerwca 2011 roku szkoła zamieniła się w ośrodek egzaminacyjny. Wysiłkiem pedagogów, słuchaczy oraz pracowników administracyjnych przygotowano sale, w których odbywały się egzaminy.

W poniedziałek słuchacze wydziałów: Ratownik Medyczny, Technik Masażysta, Opiekun Medyczny oraz Technik Farmaceutyczny przystąpili do pierwszej części egzaminów - części pisemnej. Od wtorku przeprowadzano część praktyczną. Z uwagi na niewystarczającą ilość sal egzaminy te przeprowadzane były rano oraz popołudniami.

Dla wydziału Ratownik Medyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest szczególnie trudny. Oprócz części pisemnej zdający musi wykonać dodatkowo zadanie praktyczne wyznaczone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.