wydarzeniaEgzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


Tegoroczne egzaminy zawodowe rozpoczęły się 18. czerwca i trwały do 21. czerwca. W tym czasie szkoła zmieniła się w ośrodek egzaminacyjny. Pierwszego dnia uczniowie wydziałów: Ratownik Medyczny, Technik Masażysta, Opiekun Medyczny oraz Technik Farmaceutyczny przystąpili do części pisemnej egzaminów. W kolejnych dniach przeprowadzono część praktyczną.

Dla wydziału Ratownik Medyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest szczególnie trudny. Oprócz części pisemnej zdający musi wykonać dodatkowo zadanie praktyczne wyznaczone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.