wydarzeniaKurs języka migowego dla ratowników medycznych


Wydział ratownik medyczny rok rocznie w ramach zajęć dydaktycznych przyswaja sobie tajniki języka migowego. Co roku, także umożliwia się słuchaczom tego wydziału zdobycie zaświadczenia potwierdzającego umiejętność posługiwania się językiem migowym. W tym roku egzamin przeprowadzono 17. stycznia. Tuż przed egzaminem ratownicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, pomagali zaproszeni goście - osoby niesłyszące.

Wszystkim kursantom gratulujemy zdobytych umiejętności.