wydarzeniaKurs języka migowego


Słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w ramach zajęć dydaktycznych nabierają praktycznych umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Każdego roku, umożliwia się słuchaczom uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego zdobytą wiedzę. W tym roku egzamin przeprowadzono dnia 5 lutego br.

Wszystkim kursantom gratulujemy zdobytych umiejętności.