wydarzeniaEgzamin z języka migowego


Słuchacze z wydział Ratownik Medyczny rok rocznie, w ramach zajęć dydaktycznych, przyswaja sobie tajniki języka migowego. Co roku także umożliwia się słuchaczom tego wydziału zdobycie zaświadczenia potwierdzającego umiejętności posługiwania się językiem migowym. W tym roku egzamin przeprowadzono 1. lutego.

Wszystkim kursantom gratulujemy zdobytych umiejętności.