wydarzeniaEgzamin próbny potwierdzający kwalifikacje zawodowe


Na przełomie lutego i marca w szkole zorganizowano próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy II roczników.

Egzamin taki pozwala słuchaczom zapoznać się z formą i sposobem przeprowadzania realnego egzaminu, a także sprawdzić swoje możliwości. Gronu pedagogicznemu stwarza możliwość analizy wyników nauczania i poziomu wiedzy słuchaczy wydziałów kończących w tym roku szkolnym edukację w naszej placówce.