wydarzeniaInteresujące zajęcia z farmakognozji


Zajęcia z przedmiotu farmakognozja obejmują zagadnienia m.in. z botaniki farmaceutycznej. Ćwiczenia pozwalają na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach.

Słuchacze w ramach zajęć uczą się korzystać z mikroskopu optycznego, wykonywania i obserwacji preparatów mikroskopowych świeżych oraz obserwacji preparatów mikroskopowych stałych, które pozwalają na porównywanie obrazu preparatów, wyciąganie i formułowanie trafnych wniosków. Przeprowadzane są również obserwacje makroskopowe organów roślin, jako przykład służą rośliny pochodzące z zielnika zebranego przez słuchaczy podczas zajęć terenowych ubiegłej wiosny.