wydarzeniaZajęcia z farmakognozji w terenie


Słuchacze I roku wydziału technik farmaceutyczny w ramach przedmiotu farmakognozja, uczestniczyli 31 maja w ćwiczeniach, które odbyły się na terenie „Inowrocławskiego Parku Solankowego”. Organizatorem zajęć była mgr Ewelina Miturska-Maj, nauczyciel przedmiotu.

Celem wycieczki było rozszerzenie oraz sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości nazw roślin zielnych wchodzących w skład środków farmaceutycznych.

Wiedza zdobywana w czasie zajęć z farmakognozji dostarcza słuchaczom wiadomości o cechach charakterystycznych leków roślinnych, pozwala określić ich zalety i wady oraz rozróżnić składniki mieszanek ziołowych.

Absolwenci Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z wydziału technik farmaceutyczny powinni znać i rozróżniać rośliny lecznicze występujące w otaczającej nas przyrodzie.