wydarzeniaFestyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego


Dnia 30 maja 2010r. słuchacze wydziału ratownik medyczny wraz z opiekunami mgr M.Barszczak i mgr M. Kurzawa uczestniczyli w festynie organizowanym przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Impreza zgromadziła liczne tłumy zwiedzających. W czasie festynu słuchacze w sytuacjach pozorowanych uczyli zainteresowanych udzielania pierwszej pomocy medycznej w przypadku: złamania, omdlenia, opatrzenia, krwotoku i ran, a także prawidłowej techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, co pozwoliło na upowszechnienie wiedzy a także zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Słuchacze zorganizowali również punkt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Dla najmłodszych uczestników pokazów zorganizowano konkurs z wiedzy udzielania pierwszej pomocy medycznej z atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.