wydarzeniaXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa


W dniach 20-21 kwietnia 2010 roku w Inowrocławiu odbyło się XV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Podczas konferencji naukowej omówiono temat „Ratownictwo w Polsce, lata 1990-2010”.

Organizatorami jubileuszowego forum byli: Prezydent Miasta Inowrocławia, Starosta Inowrocławski, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Związek Miast Polskich.

Udział słuchaczy Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Forum Ratownictwa, jest ważnym wydarzeniem dla społeczności „Medyka”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w wykładach, prelekcjach oraz warsztatach. Dodatkowo słuchacze z wydziału ratownik medyczny, wzięli udział w symulowanej kolizji drogowej.

Forum niesie ze sobą ogromny wkład intelektualny w wiedzę i doświadczenie kształcących się słuchaczy, którzy chętnie uczestniczą w wykładach.