wydarzeniaSłuchacze Medyka uczestnikami Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu


W Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej, jako jednej z pierwszej rozpoczęto kształcenie na kierunku ratownictwa medycznego. Wydział istnieje już 16 lat.

Młodzież z tego kierunku, jak i pozostała społeczność szkoły wraz z kadrą pedagogiczną od samego początku, rokrocznie uczestniczy w Ogólnopolskim Forum Ratownictwa, organizowanym w pomieszczeniach hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu.

Tegoroczne forum odbyło się w dniach 19-20 kwietnia pod hasłem „Wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy. Postępy prawno-organizacyjne, inżynierii bezpieczeństwa, medyczne i psychologiczne”.

Uczniowie Medyka wzięli udział w wykładach, prelekcjach oraz warsztatach. Uczestnictwo stworzyło możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu działań ratowniczych, co za tym idzie lepszego przygotowanie do pracy przyszłych ratowników medycznych.