wydarzeniaUdział młodzieży w Ogólnopolskie Forum Ratownictwa


Tegoroczne XVII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa odbyło się 24-25 kwietnia w Inowrocławiu. Dotyczyło takich zagadnień jak m.in. „Metodologia badań wypadków i katastrof”, „Taktyka działań ratowniczych”, „Gry decyzyjne i symulatory dydaktyczne” i „Bezpieczeństwo i porządek publiczny, logistyka i zabezpieczenie medyczne EURO 2012”.

Słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej uczestniczyli w działaniach służb ratowniczych w akcji pozorowanej pod hasłem „Taktyka działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych”.

Ponadto słuchacze wraz z kadrą pedagogiczną wzięli udział w wykładach, prelekcjach oraz warsztatach.