wydarzeniaOgólnopolskie Forum Ratownictwa


W dniach 23-24 kwietnia 2013 r. do Inowrocławia przyjechało ponad 200 ekspertów środowiska m.in. naukowego, którzy uczestniczyli w Ogólnopolskim Forum Ratownictwa.

Konferencja miała charakter międzydyscyplinarny, wzięli w niej udział eksperci z zakresu różnych dziedzin m.in. chorób zakaźnych, higieny i epidemiologii, zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, medycyny katastrof, medycyny sądowej, toksykologii, ochrony środowiska, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa narodowego.

Głównym problemem debaty naukowej - XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa było „Bezpieczeństwo epidemiologiczne w zakażeniach, skażeniach i zatruciach środowiskowych”.

Nasi słuchacze aktywnie uczestniczyli w obradach Forum i zorganizowanych warsztatach. Korzystali również z bezpłatnych badań profilaktycznych zorganizowanych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu takich jak:

  • badania spirometryczne,
  • badania poziomu cukru we krwi,
  • badania masy ciała i wzrostu oraz wskaźnika BMI,
  • pomiar tętna i ciśnienia tętniczego.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wystawa sprzętu ratownictwa chemicznego, ze szczególnym uwypukleniem sprzętu dekontaminacji (oczyszczania) ludzi po narażeniu na środki zakaźne, sprzętu radiologicznego i sprzętu mierzącego stężenie różnego rodzaju substancji chemicznych.