wydarzeniaGÓRA GROSZA


    Rok rocznie Towarzystwo Nasz Dom organizuje akcję Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

    W tym roku fundacja szczególnie skupiała się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci. Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Od kilkunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

    Akcja "Góra Grosza" organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Akcja realizuje się poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł). Pozwala ona uświadomić to, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz. Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie.

    Akcja ta na stale wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszego Szkolnego Koła PCK. Dziękujemy wszystkim za ten symboliczny grosz - opiekunowie Koła Anna Rybacka- Figaj oraz Anna Dobecka.