wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników


Uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników odbyło się 30 września br. w auli gmachu szkoły.

Indeks jest osobistym dokumentem, który zawiera cenne wpisy trudnej pracy związanej z nauką zawodu medycznego i społecznego. Otrzymanie indeksu oznacza pełne wejście do społeczności szkolnej.

Pani Dyrektor Urszula Majewska powitała wszystkich w gronie społeczności naszej szkoły, życząc wytrwałości oraz cierpliwości.

Indeksy otrzymali słuchacze następujących wydziałów:

  • Ratownik medyczny
  • Technik masażysta
  • Technik farmaceutyczny
  • Opiekun medyczny