wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników


Dnia 7 października br. odbyło się uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników.

Indeks jest dokumentem, który zawiera cenne wpisy trudnej pracy związanej z nauką zawodu medycznego i społecznego. Otrzymanie indeksu oznacza pełne wejście do społeczności szkolnej.

Pani Dyrektor Urszula Majewska powitała wszystkich w gronie społeczności naszej szkoły, życząc wytrwałości oraz cierpliwości.

Przed otrzymaniem indeksu z rąk Pani Dyrektor, odbył się rytuał otrzęsin.

Organizatorzy imprezy przygotowali szereg prób, którym musiały sprostać pierwszaki. Przyporządkować numery jednostek ratunkowych, utrzeć gorczycę, zabandażować głowę. Z wykonaniem zadań wszystkie wydziały poradziły sobie doskonale.

Indeks otrzymali słuchacze następujących wydziałów:

Ratownik Medyczny A
Ratownik Medyczny B
Technik masażysta
Technik farmaceutyczny
Opiekunka Dziecięca
Terapia Zajęciowa
Opiekun medyczny