wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników


    Uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników odbyło się 26 i 27 września. Pierwszego dnia indeksy otrzymali uczniowie kierunków dziennych, drugiego słuchacze wydziałów wieczorowych i zaocznych.

    Pani dyrektor Urszula Majewska powitała wszystkich w gronie społeczności naszej szkoły, życząc wytrwałości oraz cierpliwości. Po otrzymaniu indeksu, wobec wszystkich zgromadzonych uczniowie oraz słuchacze klas pierwszych złożyli ślubowanie zobowiązujące do godnego reprezentowania szkoły i wybranego zawodu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!