wydarzeniaUroczyste wręczenie indeksów


   Uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszych roczników odbyło się   w październiku i listopadzie. W pierwszej kolejności indeks otrzymali uczniowie kierunków dziennych następnie wieczorowych oraz zaocznych.

   Pani dyrektor Urszula Majewska powitała wszystkich w gronie społeczności Centrum, nakreśliła właściwą postawę ucznia życząc wytrwałości oraz cierpliwości, podkreśliła również znaczenie odpowiedzialności za podjętą w przyszłości pracę.

   Następnie każdy z uczniów osobiście odebrał indeks i gratulacje od Pani dyrektor Centrum i wychowawcy klasy.

   Po otrzymaniu indeksu, wobec wszystkich zgromadzonych uczniowie oraz słuchacze klas pierwszych złożyli ślubowanie zobowiązujące do godnego reprezentowania Centrum i wybranego zawodu.

   Życzymy wszystkim wysokich wyników w nauce, zrealizowania planów osobistych, zawodowych oraz ukończenia nauki na wybranym kierunku.