wydarzeniaObchody Roku Jana Pawła II - Papieża Rodziny Seminarium „Terapeutyczna rola rodziny wobec chorego”


     Rozpoczęliśmy od wspólnego obejrzenia prezentacji multimedialnej „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. Przypomnieliśmy dzieje życia wyjątkowego człowieka, poety, filozofa, etyka a także aktora i pedagoga. Święty Jan Paweł II już jako dziecko został naznaczony śmiercią najbliższych członków rodziny. To właśnie tematowi rodziny w wielu wystąpieniach oraz publikacjach poświęcał wiele uwagi. Podkreślał wagę rodziny jako wspólnoty najpełniejszej z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Fragmenty papieskiego przesłania funkcjonują obecnie jako popularne cytaty, uniwersalne wskazówki, złote myśli i aforyzmy. Właśnie fragmenty twórczości oraz wypowiedzi Wielkiego Polaka poświęcone tematowi rodziny młodzież cytowała w czasie spotkania.

     Głównym punktem uroczystości był wykład przedstawiony przez Panią mgr Agatę Opalską „Terapeutyczna rola rodziny wobec chorego”. W czasie którego zostały poruszone trudne zagadnienia dotyczące choroby m. in. reakcja chorego na fakt wystąpienia choroby, mechanizmy obronne występujące zarówno u chorego jak i członków rodziny. Dużą uwagę poświęcono postawie rodziny oraz wzajemnym relacjom.

     Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja, na wszystkie pytania prowadząca seminarium udzieliła wyczerpujących informacji.

     To niezwykłe, pełne refleksji oraz wskazówek spotkanie zwróciło uwagę osób kształcących się w zawodach medyczno-społecznych jak ważną rolę odgrywa rodzina w sytuacji choroby oraz cierpienia jej członka.  Pomogło również zrozumieć w jaki sposób należy pomagać i wspierać rodziny, które takiej pomocy potrzebują.

     Oddając hołd Papieżowi, wszyscy uczestnicy na zakończenie seminarium udali się pod pomnik przy skwerze Jana Pawła II, gdzie wspólnie złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicz.