wydarzeniaKonferencja Naukowo-Szkoleniowa w Inowrocławskim „Medyku”


    W Medyczno Społecznym-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 13 grudnia odbyła się konferencja na temat: "Komunikacja w procesie terapeutycznym - wysłuchaj, by zrozumieć".

    Tę trudną problematykę związaną z komunikacją, przedstawili zaproszeni przez dyrektora Centrum Panią Urszulę Majewską eksperci. Patronat naukowy nad konferencją objął Pan  prof. dr hab. Roman Ossowski. Omówił zagadnienie: "Problemy komunikowania się w relacjach: pacjent-personel medyczny - rodzina. Sztuka rozwiązywania konfliktów".

    Kolejne wystąpienie zaprezentowali:

Pani dr Amelia Patrzała "Specyfika komunikowania się z pacjentem w wieku podeszłym i z zaburzeniami psychicznymi".

Pani dr Anna Basa "Skuteczne komunikowanie się z dzieckiem".

Pani dr n. med. Bożena Kawiecka - Dziembowska "Dobra komunikacja warunkiem wsparcia psychicznego pacjenta z chorobą onkologiczną".

    Ciekawym akcentem konferencji był autorski film pt.: "Komunikacja", przygotowany przez uczniów z kierunku technik masażysta pod opieką nauczycieli Pani mgr Katarzyny Maxelon i Pana mgr Dariusza Fielka. W filmie przedstawiono problematykę komunikacji z osobami niesłyszącymi wykorzystując znajomość języka migowego.

    Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania wiadomości biorąc udział w wykładach i warsztatach szkoleniowych. Obydwie formy przekazu spotkały  się z dużym zainteresowaniem. Znacząco wzbogaciły wiedzę na ten temat.

    Była to niepowtarzalna okazja do rozwiania wątpliwości dotyczących złożonego problemu jakim jest komunikowanie się. Dlatego też po wykładach rozgorzała dyskusja. Zadano wiele pytań, a specjaliści na wszystkie w sposób wyczerpujący odpowiedzieli.

    Na zakończenie konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu w wykonaniu młodych artystów z zaprzyjaźnionej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.

    Przekazujemy serdeczne wyrazy uznania i podziękowania Szanownemu Panu Profesorowi Romanowi Ossowskiemu oraz Wykładowcom za przekazaną wiedzę i osobiste zaangażowanie w przygotowanie konferencji.

    Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się w organizację konferencji. W szczególności Panu dr Marcinowi Kopczyńskiemu, Państwu Marii i Zbigniewowi Kucia oraz Panu Grzegorzowi Zagórskiemu.

    Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.