wydarzeniaKonferencja Branżowa


Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu wraz z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy współorganizowała 4 grudnia br. konferencję „branżową” dotyczącą zmian w kształceniu zawodowym.

Szkoła gościła w swoich murach dyrektorów szkół medycznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty.

Na spotkaniu omówiono takie zagadnienia jak:

  • ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego
  • wnioski z monitoringu organizacji kształcenia zawodowego w klasach I Zasadniczych Szkół Zawodowych, Technikum i szkoły policealnej w roku szkolnym 2012/2013
  • pracodawcy a umocnienie w prawie oświatowym.