wydarzeniaO profilaktyce ginekologii onkologicznej w Medyku


Nowotwór jest dziś jednym z najgroźniejszych grup chorób trapiących ludzkość, a liczba zachorowań i zgonów na nowotwory ciągle rośnie. Pod względem umieralności z powodu tej choroby zajmujemy niechlubne, czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

W związku z problemem Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna zorganizowała Konferencję Naukowo-Szkoleniową:

Ginekologia onkologiczna - aktualne poglądy na diagnostykę i postępowanie z pacjentkami z nowotworami narządów płciowych.

Spotkanie odbyło się 14 marca 2012r. w auli szkoły. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Urszula Majewska, witając wszystkich przybyłych gości.

Głównym celem konferencji było wzbogacenie wiedzy i podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki ginekologii onkologicznej.

Organizatorzy spotkania zaprosili do współpracy specjalistów z dziedziny ginekologii, onkologii i psychologii.

Gościem honorowym Konferencji był Pan profesor Marek Grabiec - kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zgodnie z programem konferencji wszyscy zebrani w auli szkoły wysłuchali wykładów:

  • „Profilaktyka i leczenie raka szyjki macicy” - dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
  • „Rozpoznawanie i leczenie raka jajnika” - dr n. med. Paweł Sadłecki
  • „Rozpoznawanie i leczenie raka piersi” - dr n. med. Anita Kazdepka-Ziemińska
  • „Aktualne możliwości zachowania płodności u kobiet leczonych z powodu nowotworów” - dr n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka
  • „Rola psychologa w terapii chorych z nowotworami narządów płciowych” - dr Joanna Lessing-Pernak

Konferencję zakończył koncert w wykonaniu Zespołu Rozrywkowego z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.