wydarzeniaMedycyna przez pryzmat prawa


Wydział Prawa i Administracji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Temida w Inowrocławiu byli organizatorami konferencji pt. „Oblicza Temidy. Medycyna przez pryzmat prawa”, która odbyła się 14 marca 2013r. w Inowrocławiu, w sali Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza przy ul. Kilińskiego 16.

Naukowcy i praktycy dyskutowali nad prawnym aspektem wielu problemów dotykających współczesną służbę zdrowia oraz pacjentów.

Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Gośćmi byli wiceprezydent miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski, oraz poseł Krzysztof Brejza.

W konferencji uczestniczyli słuchacze Wydziału Ratownik Medyczny klasa B pod opieką wychowawcy mgr Agaty Opalskiej.