wydarzeniaZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


Dnia 18 czerwca br., miało miejsce uroczyste pożegnanie absolwentów oraz zakończenie tegorocznych zmagań dydaktycznych dla słuchaczy pierwszego roku.

Zgromadzeni w auli budynku szkoły nauczyciele, pracownicy administracji, słuchacze oraz absolwenci szkoły żegnali się dziękując za wspólną pracę.

Dyrektor szkoły Urszula Majewska przypomniała absolwentom co oznacza słowo odpowiedzialność w zawodach medycznych i społecznych. Podkreśliła że należy się wciąż rozwijać pracując nad własnym warsztatem.

Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły z rąk Pani dyrektor otrzymali wyróżniający się słuchacze, którym wręczono dyplomy oraz nagrody w postaci książek.

Najlepszych słuchaczy pierwszego roku wyróżniono nagrodami oraz dyplomami.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego towarzyszyła podniosła chwila zmiany sztandarowego oraz osób asystujących w Poczcie Sztandarowym Szkoły.

Wszyscy absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenia będące zobowiązaniem co do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu.

Podziękowaniom nie było końca. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, natomiast słuchacze pierwszego roku pożegnali swoich starszych kolegów.

ŻYCZYMY POWODZENIA I DO ZOBACZENIA W ŻYCIU!!!