wydarzeniaUroczyste zakończenie roku szkolnego


Uroczyste pożegnanie absolwentów odbyło się 15. czerwca. Zgromadzeni w auli budynku szkoły nauczyciele, pracownicy administracji, słuchacze oraz absolwenci szkoły żegnali się dziękując za wspólną pracę.

Dyrektor szkoły Urszula Majewska podziękowała pedagogom za przekazywaną wiedzę, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw zawodowych. Skierowała również podziękowania do absolwentów, za zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska. Pani Dyrektor przypomniała absolwentom co oznacza słowo odpowiedzialność w zawodach medycznych i społecznych. Podkreśliła, że należy się wciąż rozwijać pracując nad własnym warsztatem.

Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły z rąk Pani Dyrektor otrzymali wyróżniający się słuchacze, którym wręczono dyplomy.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego towarzyszyła podniosła chwila zmiany w Poczcie Sztandarowym Szkoły.

Wszyscy absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenia będące zobowiązaniem co do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu.

Podziękowaniom nie było końca. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, natomiast słuchacze pierwszego roku pożegnali swoich starszych kolegów.