wydarzeniaUroczystość wręczenia świadectw absolwentom Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu


Dla absolwentów dobiegł końca czas edukacji przygotowujący ich do bardzo trudnych i odpowiedzialnych zawodów w służbie człowiekowi. Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się 13. czerwca. W okresie dwuletniej edukacji pod okiem swoich nauczycieli zdobywali wiedzę i umiejętności zawodowe.

Dyrektor szkoły Urszula Majewska podziękowała Pedagogom za przekazywaną wiedzę, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw zawodowych. Skierowała również podziękowania do absolwentów, za angażowanie na rzecz szkoły i środowiska.

Absolwenci z rąk dyrektora otrzymali świadectwo ukończenia szkoły natomiast uczniowie z najwyższa średnią wyróżnieni zostali dyplomami.

Wszystkim absolwentom dyrektor szkoły życzyła, aby w swojej przyszłej pracy kierowali się profesjonalizmem i postawą zasługującą na szacunek, a w życiu osobistym mieli dużo szczęścia i realizowali marzenia.

Uroczystości wręczania świadectw towarzyszyła podniosła chwila zmiany pocztu sztandarowego.

Podziękowaniom nie było końca. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły. Słuchacze pierwszego roku pożegnali swoich starszych kolegów, dedykując im utwór, który wykonała Natalia Trybuszyńska, uczennica I roku z wydziału technik masażysta.