wydarzeniaUroczyste pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego


Uroczyste pożegnanie absolwentów oraz zakończenie roku szkolnego odbyło się 27 czerwca. Zgromadzeni w auli budynku szkoły nauczyciele, pracownicy administracji, słuchacze oraz absolwenci szkoły żegnali się dziękując za wspólną pracę.

Dyrektor szkoły Urszula Majewska podziękowała pedagogom za przekazywaną wiedzę, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw zawodowych. Skierowała również podziękowania do absolwentów, za zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska. Pani Dyrektor przypomniała absolwentom, co oznacza słowo odpowiedzialność w zawodach medycznych i społecznych. Podkreśliła, że należy się wciąż rozwijać pracując nad własnym warsztatem.

Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły z rąk Pani Dyrektor otrzymali wyróżniający się słuchacze, którym wręczono dyplomy oraz nagrody. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie świadectwa ukończenia szkoły każdemu absolwentowi. Dyplomy otrzymali uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego towarzyszyła podniosła chwila zmiany w Poczcie Sztandarowym Szkoły.

Wszyscy absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenia będące zobowiązaniem, co do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu.

Podziękowaniom nie było końca. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, natomiast słuchacze pierwszego roku pożegnali swoich starszych kolegów.