wydarzeniaUroczyste pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego


     Uroczyste pożegnanie absolwentów „Medyka” oraz zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbyło się 26 czerwca w auli budynku szkoły.

     Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu, po czym głos zabrała dyrektor szkoły Pani Urszula Majewska.

     Pani dyrektor podziękował za zaangażowanie w życie szkoły. Przypomniała absolwentom, co oznacza słowo odpowiedzialność w zawodach medycznych i społecznych. Podkreśliła, że należy się wciąż rozwijać pracując nad własnym warsztatem.

    Akademii towarzyszyła podniosła chwila zmiany w Poczcie Sztandarowym Szkoły.

    Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły z rąk Pani Dyrektor otrzymali uczniom z najlepszymi wynikami w nauce, którym wręczono dyplomy oraz nagrody. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie świadectwa ukończenia szkoły każdemu absolwentowi. Dyplomy oraz nagrody otrzymali uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz angażowali się w życie szkoły i środowiska.

     Wszyscy absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenia będące zobowiązaniem, co do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu.

     Prowadząca uroczystość pożegnała absolwentów życząc im spełnienia marzeń, wytrwałości w dążeniu do celu a przede wszystkim zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

    W imieniu wszystkich absolwentów słowa podziękowania dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom za trud, cierpliwość i wyrozumiałość wyraziła Pani Joanna Białecka. Reprezentanci wydziału terapii zajęciowej zaprezentowali skecz pt: „Medyki 2015”.

    Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu w wykonani Elżbiety Kucharskiej oraz Krzysztofa Kucharskiego.

    Podziękowaniom nie było końca były życzenia, kwiaty, pamiątkowe fotografie i łzy rozstania.