wydarzeniaSłuchacze „Medyka” w Koninie


   Na zaproszenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Koninie, nasza szkoła wzięła udział w konkursie z zakresu  profilaktyki raka jelita grubego. Celem konkursu było pogłębienie wśród uczniów wiedzy z zakresu profilaktyki raka jelita grubego. Rozbudzenie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania nowotworom oraz kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

   Zwycięzcami etapu wewnątrzszkolnego zostały Ewelina Walewska oraz Marlena Wiśniewska, które zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. W konkursie udział wzięli laureaci etapu wewnątrzszkolnego z ośmiu szkół. Finał konkursu odbył się 8 kwietnia 2016r. w Koninie.

   Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz przedstawienia prezentacji multimedialnej na temat konkursowy. W części pisemnej naszą szkołę reprezentowała Ewelina Walewska, która otrzymała dyplom. Przygotowana przez Marlenę Wiśniewską prezentacja multimedialna zajęła trzecie miejsce.

    Serdecznie dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

   Do konkursu uczennice przygotowywały: Monika Kurzawa, Anna Dobecka, Anna Basa