wydarzeniaSukces Medyka w międzywojewódzkim konkursie
„Profilaktyka raka prostaty”


     Na zaproszenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Koninie nasza szkoła wzięła udział w konkursie z zakresu  profilaktyki raka prostaty. Celem konkursu było pogłębienie wśród uczniów wiedzy z zakresu profilaktyki raka prostaty, rozbudzenie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania nowotworom oraz kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

     Zwycięzcami etapu wewnątrzszkolnego zostały Natalia Lewandowska oraz Elżbieta Kucharska, które zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. W konkursie udział wzięli laureaci etapu wewnątrzszkolnego z dziewięciu szkół. Finał konkursu odbył się
20 marca 2015 w Koninie.

    Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz przedstawienia prezentacji multimedialnej z zakresu  profilaktyki raka prostaty. W części pisemnej naszą szkołę reprezentowała Elżbieta Kucharska, która otrzymała dyplom. Natomiast Natalia Lewandowska zajęła pierwsze miejsce za przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

     Do konkursu uczennice przygotowywały: mgr Agata Opalska, mgr Elżbieta Orzechowska, mgr Monika Kurzawa.