wydarzeniaRatują życie


8 maja 2013 r. szkoła zorganizowała Otwartą Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Chętni słuchacze, którzy zdecydowali się podzielić cząstką siebie z potrzebującymi tego właśnie leku oddali swoją krew.

Warto pamiętać, że do oddania krwi należy zgłaszać się zdrowym, wypoczętym, po lekkim, nisko tłuszczowym posiłku. Dzień wcześniej trzeba wypić zwiększoną ilość płynów niealkoholowych. Krwiodawca otrzymuje posiłek regeneracyjny - 9 czekolad oraz zaświadczenie o przysługującym mu w dniu oddania krwi dniu wolnym. Nad poborem krwi nadzór sprawował opiekun Szkolnego Koła PCK mgr Anna Dobecka.

W imieniu organizatorów akcji - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bardzo dziękuję za piękną postawę tym, którzy oddali krew, a także osobom, którym tym razem się to nie udało, ale wyszły z przekonaniem, że jeśli nie dziś, to np. za miesiąc.