wydarzeniaKultura komunikowania się w ”Medyku”


   W ramach realizacji programu: profilaktyka zagrożeń, w dniu  11.05.2016r. odbyło się spotkanie edukacyjne na temat: „Kultura języka i wypowiedzi w relacjach prywatnych i zawodowych”.

   Słuchacze wydziału technik masażysta: Małgorzata Wolanowska i Kuba Tomczyk, opiekun medyczny: Dorota Przygodzka i Damian Kukowski i opiekunka dziecięca: Milena Lach i Joanna Pietruszka;  pod opieką nauczycieli mgr Elżbiety Walkowiak i  mgr Elżbiety Orzechowskiej przedstawili następujące zagadnienia:

  1. Historia języka polskiego.
  2. Przykłady utworów literackich w poszczególnych epokach.
  3. Zasady poprawnego komunikowania się.
  4. Najczęściej popełniane błędy językowe.

   Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem. Słuchacze przede wszystkim zwrócili uwagę na zasady ortografii i gramatyki leżące u podstaw poprawnego wypowiadania się.  Z uwagą wysłuchali utworów literackich dzięki, którym mogli prześledzić jak zmieniał się język polski na przestrzeni  wieków.