wydarzeniaWycieczka do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy


Dnia 26 maja br. słuchacze I roku wydziału ratownik medyczny, w ramach zajęć przedmiotu stany zagrożenia życia, uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Organizatorem wyjazdu był nauczyciel przedmiotu. Słuchacze zapoznali się z wyposażeniem zespołu LPR jak również poznali profil jego pracy.

Dla uczestników szkolenia wielką atrakcją była możliwość przebywania na pokładzie śmigłowca. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.