wydarzenia



Finał dobroczynnej Akcji Mikołajkowej


   Od kilku już lat tuż przed świętami Bożego Naradzenia w Centrum organizujemy zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka. W tym roku ambasadorkami akcji były uczennice z wydziału opiekunka dziecięca. Do kwesty włączyła się cała społeczność Centrum.  Najwięcej zebrano książek były również środki higieniczne, przybory szkolne oraz gry dydaktyczne.  Każdy dar serca był radością dla dzieci.

   Koordynatorami akcji były mgr Monika Kurzawa, mgr Anna Rybacja-Figaj, mgr Monika Kwaśniewska-Adryan.

   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy włączyli się do akcji.