wydarzeniaSłuchacze „Medyka” w roli sędziów


Pod opieką nauczyciela mgr Anny Dobeckiej, słuchacze z II roku wydziału ratownik medyczny, pełnili funkcję sędziów punktowych w czasie XIX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy - etap rejonowy w MDK „Pszczółka”. Zawody odbyły się 13 kwietnia 2011 roku, wzięło w nich udział 7 drużyn z miasta i powiatu.
Słuchacze medyka, oceniali w konsultacji z sędzią głównym całość wykonywanego zadania.

Trzy drużyny, które zdobyły największą ilość punktów zostały nagrodzone zespołowo i indywidualne.

Organizatorzy zawodów, złożyli podziękowania słuchaczom szkoły medycznej za wcielenie się w rolę sędziów.

Mistrzostwa miały na celu propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa, szczególnie wśród młodzieży oraz wykształcenie zachowań gotowości niesienia pomocy ofiarom wypadków.