wydarzeniaOdpowiedzialność prawna nauczyciela i wykładowcy


Dnia 28 lutego br. odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna, której tematem była „Odpowiedzialność prawna nauczyciela i wykładowcy”. Wykład przeprowadziła Radca Prawny, mgr Urszula Gabryjelska. Grono pedagogiczne zapoznane zostało z interpretacją prawa obowiązującego poparte przykładami z praktyki zawodowej. Prowadząca zwróciła uwagę na pojecie odpowiedzialności moralnej do jakiej zobowiązuje zawód nauczyciela. Szerzej omówiono zagadnienia odpowiedzialności zawodowej nauczycieli.

Wiedza z zakresu prawa oświatowego jest niezwykle ważnym elementem świadomości zawodowej nauczyciela, dlatego cenne są inicjatywy jej upowszechniania w tym środowisku.